DELA

Vill ha säkrare trafik i Västernäs

Joanna Isaksson (Lib) efterlyser i en motion till stadsfullmäktige åtgärder för att göra trafiken i Västernäs bättre.

Hon menar att Västernäsvägen är tungt trafikerad och påpekar att det i området finns två daghem och en skola, men att vägarna som anknyter till Västernäsvägen – Måsvägen, Segelmakaregatan och utfarten från matbutiken Punkten – inte är centrerade kring en korsning. Sikten är dålig, speciellt norrut, och dessutom korsar cykelvägen två av vägarna. (eh)