DELA

Vill ha möten om kommunreformen

Landskapsregeringen har skickat ett brev till samtliga åländska kommunerna med en förfrågan om att diskutera kommunreformen. Detta efter att Högsta domstolen i tisdags gav sitt utlåtande om reformlagarna.

Kansliminister Nina Fellman och ansvarig tjänsteman Raine Katajamäki kommer vid intresse att träffa kommunernas fullmäktigen. Landskapsregeringen har också för avsikt att bjuda in till allmänna möten i de tre tilltänkta nya kommunerna.

Syftet är att ”informera resultatet av kommunutredningarna, ÅDs och HDs utlåtande och de åtgärder som landskapsregeringen ytterligare vidtar”.

Tanken är att flera ministrar och kommunutredarna ska delta på mötena. (fb)