DELA

Vill ha högre stöd för maskin

Lagtingsledamoten och bonden Anders Eriksson fick avslag för sin anhållan om att landskapsregeringen omprövar sitt beslut från den 19 november 2009 att ge investeringsstöd för en planeringssladd för potatisodling. En planeringssladd planar ut åkern så att inga vattenfickor uppstår.
Jordbruksbyrån beviljade stöd upp till 30 procent av kostnaden för innovation, det vill säga ny teknik. Men Eriksson anhåller om att maskinen ska betraktas som en potatisodlingsmaskin och då ska stödnivån vara 40 procent.
Vid enskild föredragning beslöt näringsminister Jan-Erik Mattsson (C) avslå ansökan eftersom rättelse för ett beslut ska göras 21 dagar efter ett beslut. (ns)