DELA

Vill ha bilpooler i Mariehamn

Rauli Lehtinen (Lib) vill att staden ersätter krav på parkeringsnorm i delgeneralplanen med krav på bilpooler, där invånare och besökare kan hyra bil. Tanken är att uppfylla den nya delgeneralplanen som förutsätter ett reducerat antal bilar.

Rauli Lehtinen menar att underjordiska garage är kostsamma och att bilpooler kan ersätta en del av privatbilismen.

Rauli Lehtinen lämnade in en motion under tisdagens stadsfullmäktigemöte där han uppmanar stadsstyrelsen att kontakta olika aktörer som deltar i bilpooler och utreda lämpligheten att införa bilpooler i Mariehamn. (eh)