DELA

Vill förenkla skattegränsen

Ålands köpmannaförening ska fortsätta driva på landskapsregeringen för att få till stånd bilaterala förhandlingar mellan Finland och Sverige med syfte att förenkla skattegränsförfarandet, beslöts vid föreningens höstmöte i tisdags.
Dessutom vill föreningen att vinförsäljning blir tillåten i butiker, något som anses vara en viktig fråga särskilt för glesbygdshandeln.
Deltagarna diskuterade också en skrivelse till landskapsregeringens språkkommitté samt en anmälan till riksdagens justitiekansler för att gällande handelsavtal fortsättningsvis saknar svensk översättning. Avtalet är allmänt bindande, påpekar föreningen.
Föreningens ordförande Tom Forsbom och vice ordförande Dick Sirén återvaldes för 2009. Styrelsen fick två nya medlemmar, Gun Johansson från klädföretaget Madison och Tommy Blomberg från TT Färghuset. Köpman Max Sirén utnämndes till hedersmedlem. (ao)