DELA

Vill förbättra sin lekplats

Boende i Möckelö Strand i Jomala vill att lekplatsen i det nya bostadsområdet görs säkrare och attraktivare.

I en skrivelse till kommunen, som undertecknats av 21 personer, ber man bland annat om belysning i området, en staket kring bollplanen och en klätterställning med rutschkana.

De boende vill också förbättra trafiksäkerheten genom att förlänga gång- och cykelvägen från rondellen och lekplatsen till Småholma simstrand.

Kommunstyrelsen i Jomala behandlar skrivelsen på sitt möte i dag. (tt-s)