DELA

Vill flytta viss moms från tullen

Momsregistrerade företag kan i framtiden få betala mervärdesskatten på sina varor till skatteförvaltningen i stället för, som nu, till tullen, enligt ett lagförslag från finansministeriet. Förändringen gäller inte all import och inte heller varor till privatpersoner.

Landskapsregeringen skriver i sitt utlåtande över förslaget att man generellt är positiv till åtgärder som underlättar företagsverksamheten på Åland. Men regeringen betonar den praktiska hanteringen inte får bli dyrare eller mer komplicerad än i dag och man vill att ärendehanteringen sköts på Åland. Dessutom vill regeringen ha garantier för full service på svenska.

Finansministeriets lagförslag anses vara en förberedelse för de nya momsregler som EU-kommissionen vill driva igenom och som bland annat skulle innebära slutet för det åländska momsundantaget. (tt-s)