DELA

Vill bygga ut Sottunga skola

Vid en pleniföredragning i torsdags togs beslut om renovering, ut- och ombyggnad av Sottunga skola.
I Sottunga kommuns plan för projektet framgår att under de åtta kommande läsåren kommer Sottungas grundskola att ha mellan 11 och 14 elever. Kommunen har även planer på att renovera skolans äldre del, då främst byta ut fönster och yttertak samt förnya av el- och vvs-installationer. Dessutom vill de bygga om nuvarande kalla vindsutrymmen till förmån för daghemsverksamhet och de vill uppföra ett redskapsförråd utomhus.
Vad gäller kommunens skolverksamhet har kostnaderna beräknats till ungefär 466.000 euro och daghemsverksamheten till 68.000 euro. Byggnadsarbetena beräknas starta i höst och vara klara i slutet av året.
Med utgångspunkt i kommunens prognoser bestämdes vid pleniföredragningen i torsdags att anläggningsprojektet fastställs så att landskapsandel betalas för kostnader om högst 422.000 euro. Landskapsandelen omfattar högst 274.300 euro. Efter utförda åtgärder skall skolans utrymmen omfatta totalt cirka 840 kvadratmeter. (ml)