DELA

Vill att bilskatt blir åländsk sak

– Landskapsregeringen anser att bilbeskattningen gällande bilar som är registrerade på Åland ska överföras till Åland.

Det skriver landskapet till riksdagens skattedelegation i ett utlåtande med anledning av riksregeringens förslag om ändring av bilskattelagen.

Landskapet hänvisar till planerna på att göra Åland till ett försöksområde för alternativa energikällor då man med åländsk behörighet till exempel kunde testa skatteförmåner för elbilar.

Dessutom anser man att en överföring är befogad eftersom Finland saknar lagstiftningsbehörighet på Åland inom miljö-, trafik-, närings- och regionalpolitiken. (tt-s)