DELA

Viktigt möte om De gamlas hem

Förbundsfullmäktige för De gamlas hem har många stora frågor att ta ställning till på mötet den 16 juni. Två nya sjukskötartjänster behövs och ytterligare en styrelsemedlem föreslås utses. Dessutom ska fullmäktige ta ställning till en stor intern omorganisering som innebär att bland annat att tjänsten som ekonomichef ombildas till förbundsdirektör och tjänsten som vårdchef ombildas till försörjningschef.
Vårdchef Kerstin Wikgren, som har lämnat in ett eget förslag till ny organisation, påpekar att en noggrann ekonomisk kalkyl måste göras över vad den organisationsmodell som styrelsen föreslår betyder i ökade kostnader.
Revisornernas förslag är att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet för 2010 för den interna kontrollen. Eventuellt bjuds revisorerna in för att svara på frågor.
Den sju sidor långa revisionsberättelsen bifogas stämmokallelsen. Där konstateras de brister i den inerna övervakningen som Nya Åland tidigare har rapporterat om. (ao)