DELA

Vikingavallens mark är till salu

Marken där Jomala kommuns anläggning Vikingavallen står ägs av Jomala församling. Nu vill församlingen sälja den till kommunen till ett minimipris på 85 000 euro. Det handlar om ett cirka 15 000 kvadratmeter stort obrutet område.

Kommunen har låtit göra två värderingar. Lyyskis fastigheter uppskattar områdets värde till 110 000-135 000 euro medan Ålands Fastighetskonsult värderar det till 59 660 euro.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunen köper området till det minimipris som församlingen begärt med motiveringen att kommunen får en större frihet som markägare. Nu skall kommunfullmäktige ta ställning till ett tilläggsanslag för köpet. (tt-s)