DELA

Viking minskar inte personalen

Trots rådande lågkonjunktur behöver Viking Line inte minska sin personal.
– Vi ska inte skära ner någonting, säger sjöpersonalchef Mikaela Björkholm.
Nya Åland har informerats om att en nattvakt på Viking Line kallats till samarbetsförhandlingar eftersom tjänsten han innehar dragits in på grund av organisatoriska förändringar.
– Jag kan inte gå in på enskilda fall, men ibland sker det omstruktureringar som leder till att arbetsförhållanden ändrar. Men det är i väldigt liten omfattning. Det handlar inte om att vi ska skära ner någonting på personalen, säger Mikaela Björkholm.
Som Nya Åland tidigare berättat inleder konkurrerande rederiet Tallink Silja samarbetsförhandlingar med hela sin finländska landpersonal, sammanlagt 550 anställda, för att inom ramen för sitt sparprogram minska personalen med 80 årsarbetare. Åtgärden är en följd av lågkonjunkturen som gjort att Tallink Siljas resultat har försämrats. De senaste nio månaderna har rederiets förlust varit 40 miljoner euro.
Viking Lines bokslut presenteras i dag. Innan dess kan rederiet inte säga något om koncernens resultat. (ml)