DELA

Viking Line fick tulldiplom

Viking Line fick diplom när tullen i riket firade internationella tulldagen den 27 januari.
I är var temat för den internationella tulldagen kommunikation och informationsutbyte.
Motiveringen lyder:
”Under de senaste åren har Viking Line på ett exemplariskt sätt visat att företaget bär sitt samhällsansvar genom att bidra till effektiv myndighetsverksamhet inom bekämpning, avslöjande och utredning av gränsöverskridande brottslighet. Viking Line har också aktivt fört en naturlig och konstruktiv dialog mellan näringslivet och en lagövervakningsmyndighet. Samarbetet har kännetecknats av parternas äkta strävan att beakta och samordna varandras intressen, vilket på ett betydande sätt har främjat Tullens möjligheter att skydda samhället.”
Andra mottagare av diplom var bland andra Finska Kennelklubben, DHL Express, Finnair, Marja-Liisa Peltola/Centralhandelskammaren och Aito Media Oy. (ka-f)