DELA

Viking Line fick nya direktörer

Anni Kallioniemi och Peter Hellgren har utnämnts till marknadsdirektörer för Viking Line i Finland respektive Sverige.
Kallioniemi, som är ekonom, har tidigare varit vice vd på Oras oy med ansvar för företagets försäljning i Nordosteuropa. Hon tillträder den 1 november och kommer att finnas i Helsingfors.
Hellgren, som har varit försäljningsdirektör inom Vikings svenska enhet, har tillträtt den 1 september. Han efterträder Jan Kårström som marknadsdirektör för Sverige och resten av Norden.
– Kallioniemi och Hellgren rapporterar till vd Mikael Backman som fungerar som koncernövergripande ansvarig för marknadsföring och försäljning. Som stödfunktion har en ny enhet inom marknadsföringen skapats, marknadsstöd, som leds av direktör Bengt Lindberg, skriver Viking Line i ett pressmeddelande.
Utnämningarna betyder också förändringar i koncernens ledningsgrupp. Den består nu av vd Mikael Backman, vvd koncernjuristen Jan Hanses, vvd Kent Nyström, operativa direktören Harri Winter, tekniske direktören Tony Öhman, direktör Bengt Lindberg med ansvar för enheten marknadsstöd, marknadsdirektör Anni Kallioniemi samt marknadsdirektör Peter Hellgren. (tt-s)