DELA

Viking Graces nödutgångar fungerar nu som de ska

Den interna diskussionen om ifall ett tiotal evakueringsdörrar på Viking Grace är godkända eller inte är nu klar.
Det var vid en syn förra månaden som Trafiksäkerhetsverket Trafis inspektörer anmärkte på evakueringsdörrar som i en nödsituation öppnas via fjärrstyrning från bryggan eller automatiskt ifall brandalarmet går. Dörrarna är annars låsta.
– Det visade sig att det handlade om en felkoppling, dörrarnas lås var inte kopplade som de skulle vara men det felet är korrigerat nu. Nu fungerar dörrarna som de ska, säger Sten Sundberg på Trafi.
Detta innebär att evakueringsdörrarna i en nödsituation nu kan öppnas av passagerare. När ingen fara föreligger är dörrarna låsta och bara personal kan öppna dem. (ml)