DELA

Viking förnyar telefonisystem

Viking Line har tecknat ett avtal med det finska företaget Esecom om leverans av ett Contact Center- och telefonisystem som täcker bolagets samtliga tjugo kontor i Sverige, Finland, Åland och Estland omfattande närmare tusen anslutningar.
Det nya systemet baserar sig på en kommunikationsplattform från Ericsson, som sammankopplar telefon- och datanätet och utnyttjar modernast möjliga teknik. Som kundtjänstapplikation valdes Ericssons Solidus eCare multimedia Contact Center.
Viking Lines reseförsäljning sker vid sidan av självbetjäning på Internet till stor del via Contact Centers i flera olika länder, per telefon eller e-post.
– Genom det nya systemet kan kunderna garanteras bästa möjliga service genom att alla ärenden besvaras i rätt ordning av nästa lediga rätta person. Vid belastningstoppar ger systemet full överblick över situationen och därmed möjlighet att styra mottagningen så att kunderna får snabbast möjliga svar, även från geografiskt andra platser än ursprungligen avsett, skriver Christa Blomqvist på Viking Line i ett pressmeddelande.
Förutom i kundbetjäningen förnyas också kontorens övriga telefoni stegvis. Leverans och ibruktagande av det nya systemet sker inkommande höst och vinter. (ml)