DELA

Vikarierande chef för sjösäkerhet

Landskapsregeringen har utsett sjökapten Kristoffer Joelsson till vikarierande chef för

Ålands sjösäkerhetscentrum för 2019.

Joelsson sköter chefsskapet vid sidan av den ordinarie anställningen som instruktör vid centret. (ms)