DELA

Vikarier anställs i stadsförsamling

Nina Lindfors, som är vice ordförande i kyrkoråden i Mariehamn, vill inte berätta mer om ärendet med de två diakoner som har sagt upp sig respektive begärt lång tjänstledighet.
– Ärendet är konfidentiellt, säger hon.
Att problemen med diakonerna sammanfaller med att församlingen saknar ungdomsarbetsledare är enligt henne en slump.
– Där handlar det om en längre sjukskrivning.
Nathalie Hellström är vikarie i ungdomsarbetet.
Vad gäller diakonin vikarierar Caroline Parker för en person som är alterneringsledig och Birgitta Stenlund är anställd på timbasis.
– Vid vårt nästa sammanträde i kyrkorådet ska vi ta ställning till om fler anställningar behöver göras för diakoniarbetet. Dessutom kan präster och kantorer hoppa in och hjälpa till, säger Nina Lindfors. (ka-f)