DELA

Vikarie för tjänstledig

Biträdande naturvårdsintendent Jörgen Eriksson har utsetts till vikarierande naturvårdsintendent vid landskapsregeringen fram till slutet av november nästa år.
Ordinarie naturvårdsintendenten Håkan Slotte har fått tjänstledigt för att arbeta vid riksantikvarieämbetet i Stockholm.
Samtidigt beslöts att man lediganslår vikariatet som biträdande naturvårdsintendent.