DELA

Viggen till Åbo-docka

Det blir Turun Korjaustelakka Oy i Åbo som får ansvaret för Viggens dockning den 5–16 mars. Företagets anbud var det lägsta av två inlämnade, kostnaderna beräknas till cirka 100 000 euro.

Viggen ska enligt de krav som ställs på fartyg i den klassen dockas två gånger under en femårsperiod. (tt-s)