DELA

Viggen kör extra för begravning

Skärgårdsfärjan Viggen kör en extra avgång från Åva till Osnäs på eftermiddagen lördagen den 20 januari.

Det görs för att deltagare vid en begravning på Brändö ska hinna delta på ett praktiskt sätt. Driftsentreprenören Nordic Jetline kör turen utan extra kostnad. Landskapet står för bunkerkostnaden. (pd)