DELA

Vickströms förslag om en kommun bordlades

På torsdagens föredragningslista för stadsstyrelsen fanns för andra gången stadsdirektör Edgar Vickströms förslag om stadens ställningstagande i samhällsreformfrågan. Slå ihop alla kommuner till en, lyder förslaget i kortet.
Stadsstyrelsen bordlade ärendet. (ak)