DELA

Vice lantrådet besvarade skriftlig fråga om civil beredskap

”Hur avser landskapsregeringen förbättra, utveckla samt minimera risker i den civila beredskapen?”