DELA

Vi har ett nytt LBU-program

I går hölls den formella kickoff som krävs för att landskapets nya EU-program för landsbygdsutveckling och strukturfondsprogrammet skall bli officiellt.

– Det har tagit tre år att komma så här långt men nu är det klart, säger näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ).

Representanter för EU:s generaldirektorat på kommissionen deltog vid ceremonin som hölls på Alandica.

– Jordbruksbyrån med Sölve Högman i spetsen fick beröm för effektivt arbete. Vårt program var ett av de första som godkändes, fortfarande återstår över hundra som inte är klara.

Under april månad blir det klart när investeringsstöden kan sökas enligt det nya LBU-programmet. De nya programmen gäller till 2020. (tt-s)