DELA

Veteraner leder samhällsreformen

Barbro Sundback (S) leder arbetsgruppen som ska utreda en av samordning av barnskydd, missbrukarvård, specialomsorg och handikappservice mellan kommunerna. Andra medlemmar är vice ordförande Runar Karlsson (C) och kommunernas representanter Niklas Oriander (Finström), Susanne Lehtinen (Mariehamn) och Susanne Danielsson (Kumlinge).
Gruppen som ska ta fram en plan för teknisk service, byggnation, skötsel av vägar samt vatten och avlopp leds av Roger Jansson (M) med Mika Nordberg (Ob) som vice ordförande. I gruppen ingår också representanter för kommunerna, trafikavdelningen och Ålands investerings ab.
De två grupperna är nästa steg i landskapsregeringens arbete med samhällsreformen och ska ta fram modeller för samordning mellan kommunerna inom det sociala och tekniska området. Gruppernas arbete ska vara slutfört i slutet av april 2013. (aks)