DELA

Växande Möckelö behöver trafikplan

Möckelö i Jomala får allt fler invånare och det märks i trafiken.

Kommunstyrelsen konstaterar att behovet av trafiklösningar är brådskande eftersom hela området kring södra Möckelö bebyggs i rask takt med den följd att trafiken längs Möckelövägen mot Flygfältsrondellen ökar markant.

Områdesarkitekt Ursula Koponen har gjort ett förslag med bland annat en huvudled från bostadsområdet Möckelö strand som ansluter till Hammarlandsvägen i en T-korsning med grupperingsfil för dem som kommer från öster.

Förslaget skickas nu vidare till landskapsregeringen. (tt-s)