DELA

Vattenrening för läkemedel

Hur kan man effektivt rena avloppsvattnet från läkemedel redan i Lotsbroverket i Mariehamn innan medicinresterna hamnar i havet och vad skulle det kosta?

Det vill stadsfullmäktigeledamot Pernilla Söderlund (Lib) att staden ska utreda.

Söderlund konstaterar i en motion att reningsmetoderna måste förbättras för att undvika att de för miljön negativa läkemedelsresterna hamnar i Östersjön. (tt-s)