DELA

Vattenövervakning för 208 000 euro

Landskapet har godkänt ett avtal för vattenövervakning som utförs av laboratoriet vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). Kostnaden för hela året bestäms till 208 000 euro och utbetalas i tre rater.

Vattenövervakningen är lagstadgad och i EU:s ramdirektiv om marin strategi finns krav på en täckande övervakning av vattenmiljön. (ck)