DELA

Våtmark vid Nabben godkänd

Infrastrukturnämnden godkände planerna på en våtmark vid Nabben i Mariehamn på sitt möte i tisdags.

Våtmarken ska ta emot dagvatten från två diken, Strandnäsdiket och Rökeridiket. Totalt beräknas cirka 500 000 kubikmeter dagvatten årligen passera, men mängden beräknas öka då en del av avrinningsområdet planeras att exploateras, vilket leder till mer dagvatten.

Syftet med våtmarken är att rena dagvatten från föroreningar, bland annat mikroplaster. Samtidigt ska man höja rekreationsvärdet och främja fiskebeståndet då våtmarken kan användas som lekområde för gäddan.

Kostnaden för projektet räknas till cirka 50 000 euro. (eh)