DELA

Våtmark anläggs på Hagamossen

Landskapsregeringen har beslutat att anlägga en våtmark på de södra delarna av hagamossen i Saltvik. Syftet är att begränsa näringsutsläppet i den övergödda Ödkarbyviken.
Under vintern kommer skogen på området att avverkas och sedan skall det anläggas en damm i mossens utloppsdike. Under sommaren har växtligheten i området karlagts och provtagningar av näringsläckage görs kontinuerligt både nu och framledes.
Den norra delen av Hagamossen lämnas orörd eftersom den har ett högt naturvärde. Anläggningen av en vårmark förväntas inte påverka grundvatten- och dräneringsförhållandena för markägare i området.
Landskapets miljöbyrå ansvarar för arbetet.