DELA

Västerhamnkajer måste rustas upp

Vid en undervattensbesiktning nyligen noterades flera anmärkningar och brister på kajerna i Västerhamn.
– Nu ska vi ta fram ett åtgärdsprogram, vissa saker måste repareras så fort som bara möjligt, säger hamn- och säkerhetsdirektör Leif Ahlqvist.
Det handlar om kaj 1-6 som i olika grad drabbats av bland annat konditionsskador på stålsponter som skapas av färjornas propellerströmmar.
– Besiktningarna görs regelbundet, men ingen skada är så allvarlig att något måste avspärras, säger Ahlqvist. (mt)