DELA

Väskstöld på sjukhusparkering

Lämna inga värdesaker i era bilar!
Det uppmanar personalen på ÅHS efter stöld och skadegörelse på parkeringen vid sjukhusets huvudingång.
På söndagen slog någon sönder ett bilfönster och fick med sig en handväska som innehöll kontanter och bankkort.
Under det senaste veckoslutet hade flera bilar skadats på ett sätt som tyder på att tjuvar ville komma åt något som var inlåst.
Därför vill personalen ge ett gott råd till patienter och andra besökare som parkerar vid sjukhuset, säger Åhs informationssekreterare Anette Korpi.
Om tjuvar inte ser något stöldbegärligt i bilen minskar risken för stöld och den skadegörelse som det medför. (pd)