DELA

Varvsplaner ligger på is

Planerna på det nya bostadsområdet med tornhus vid Algots varv i Mariehamn väntar på bättre ekonomiska tider.
– Det går sakta i finanskrisen. Intresset för lägenheterna har varit för litet och vi väntar därför tills de går att sälja, säger Jan-Erik Eklund, vd för Eklunds bygg som står bakom projektet.
– Nu koncentrerar vi oss i stället på Möckelöprojektet som går bra.
Som Nya Åland tidigare har berättat vill Eklunds bygg uppföra över 100 lägenheter i den gamla varvsmiljön, 28 av dem i ett 46 meter högt torn alldeles vid kajkanten.
Mariehamns stad har välkomnat förslaget och godkänt en ändring i stadsplanen. (tt-s)