DELA

Varvsarrende bjuds ut på nytt

Landskapsregeringen vill arrendera ut småbåtsvarvet i Sund Prästö. Fem anbud hade lämnats in när anbudstiden gick ut, men inget av dem anses tillräckligt förmånligt i fråga om arrendebeloppet. Landskapsregeringen konstaterade dock att anbuden var intressanta när det gällde verksamhetsvisioner för området.
Varvet bjuds nu ut på nytt. De tidigare anbuden beaktas automatiskt om de inte dragits tillbaka eller justerats i fråga om arrendebeloppet. (ak)