DELA

Varuboden inför bidrag

Koncernen bakom S-marketbutikerna på Åland, Varuboden-Osla, betalar i år ut sammanlagt 100 000 euro i stöd till allmännyttiga ändamål i östra och västra Nyland och på Åland.

Stödet kan sökas av organisationer, föreningar eller andra sammanslutningar som gör något som så många som möjligt i det egna närområdet kan dra nytta av.

Ansökningarna bör göras elektroniskt via koncernens hemsida och inom april månad. I oktober-november offentliggörs de olika förslagen och andelslagets kunder och ägare får rösta på vem de tycker att skall få ett bidrag. (tt-s)