DELA

Varning för lågvatten

Finlands meteorologiska institut har gått ut med en varning för att havsvattennivån är ovanligt låg längs hela Finlands kust. Lågvattnet kan påverka trafiken i hamnar och öka risken för grundstötning.
Det är mycket ovanligt att vattnet sjunker längs hela kusten samtidigt. Orsaken till utvattnet förklaras med de högtryck som har dominerat nordligaste Atlanten sedan början av mars. Högtrycket föder nordliga och ostliga vindar som pressar ut havsvatten genom de danska sunden till Nordsjön. Också det högtryck som nu har stärkts över Skandinavien bidrar till fenomenet.
Fmi konstaterar att det dock inte handlar om extremt lågt vatten. Betydligt lägre värden har uppmätts, i Föglö till exempel är vattenståndet nu minus 43 vilket kan jämföras med rekordet som är minus 71.
Under den närmaste veckan tilltar den ostliga vinden i styrka och eftersom det inte kommer att ske några förändringar i vädret räknar Fmi med att vattennivån förblir låg och till och med sjunker ytterligare. (tt-s)