DELA

Varmt och torrt i augusti

Augusti månad var varmare än normalt. Medeltalet ligger vid 15,3 grader. I augusti i år var medeltemperaturen16,7 grader. Skillnaden blir alltså 1,4 grader.
Detta visar mätningar gjorda vid Ålands försöksstation.
Högsta temperaturen vid två meters höjd var 25,8 grader den 11 augusti. Lägsta temperaturen vid två meters höjd, 2,5 grader, den 31 augusti.
Lägsta temperaturen vid markytan var minus 0,4 grader den 31 augusti.
Augusti var också något torrare än normalt. Summa nederbörd under månaden blev 55,5 millimeter. ”Normal nederbörd” – medeltal för åren 1972-2000 – är 72 mm. Skillnad: 16,5 mm mindre nederbörd än normalt.
Mest nederbörd föll det den 28 augusti, då det uppmättes 13,1 mm.
Antal dygn med nederbörd 13 stycken.

Slog om
Det var sista veckan i augusti som vädret slog om från skön sommar till något som påminde om höst, kommenterar Ulla Boman vid försöksstationen. Temperaturen sjönk, vi drabbades av en hel del regn, av hagelskurar och av lite frost vid markytan i mer eller mindre ett och samma paket. Fram till och med den 26 hade vädret varit varmt och torrt för årstiden. Trots den kyliga avslutningen blev medeltemperaturen ändå 1,4 grader högre än normalt.
En liten nattfrost noterades riktigt i slutet av månaden. Nattfrost i augusti är i sig ingen ovanlighet. År 2003 var det -0.7 grader den 30 augusti och år 2000 -0,9 grader den 26 augusti – noteringarna avser temperaturen vid markytan.
Under sista veckan av augusti uppmättes vid försöksstationen drygt 40 mm nederbörd, vilket gjorde att nederbörden för månaden blev 55 mm och således endast ca 15 mm lägre än normalt.

Bra tröskväder
Det som kanske är mest anmärkningsvärt ur odlarsynvinkel sett är att augusti bjöd på ett alldeles utmärkt tröskningsväder.
Detta fortsättningsvis enligt Ulla Boman.
All höstsäd, stora delar av vårsäden och våroljeväxterna hann tröskas under gynnsamma förhållanden och med hyggligt lågt behov av torkning. Allt är dock inte tillsvidare tröskat. En baksida med augustivädret – ur jordbrukets synvinkel sett – är att hagelbyarna som grovt taget dök upp i stora delar av landskapet teoretiskt kan ha skadat en del av äppelskörden. Skördearbetet i äppelodlingarna hade hunnit endast en liten bit på väg. (ka-f)