DELA

Varför ersätts inte sälskador?

Frågan i rubriken ställer lagtingsledamoten Anders Eriksson (Åf) till landskapsregeringen i en så kallad enkel fråga. Eriksson menar i sin skrivelse att allt nätfiske såsom fiske efter sik och gös påverkas i så hög grad av sälens framfart att det inte längre går att bedriva ett yrkesmässigt ekonomiskt försvarbart fiske om inte något görs.
Den lilla återstående skara yrkesfiskare som finns kvar riskerar att slås ut. Arbetet med utarbetande av en sälförvaltningsplan bör omedelbart startas, men under tiden bör det notifieras en stödmöjlighet som möjliggör att ersättning för sälskador kan utbetalas, skriver Anders Eriksson.
Landskapsregeringen har beslutat att näringsministern Jörgen Strand (fs) ska besvara frågan i lagtinget. (as)