DELA

Varför dröjer andra sprutan?

Flera läsare har hört av sig med frågan varför ÅHS dragit ut väntetiden mellan vaccinationssprutorna från tre veckor till hela tre månader. På Institutet för hälsa och välfärds (THL) hemsida finns förklaringen:

”THL rekommenderar att dosintervallet för alla coronavaccin är 12 veckor i den rådande situationen, där risken för att epidemin ska tillta är betydande och landet får små mängder vaccin.”

Myndigheten förklarar att vaccinationsskyddet för den vaccinerade är vanligtvis bättre när dosintervallet förlängs, beroende på att kroppens immunförsvar mognar och bättre kan producera antikroppar och så kallade T-minnesceller (försvarsceller). Med hjälp av T-minnescellerna är den vaccinerade bättre skyddad mot allvarlig sjukdom när han eller hon stöter på viruset nästa gång.

Myndigheten påpekar också att ett längre dosintervall gör det möjligt att snabbt erbjuda vaccin åt fler, även om det finns begränsat med vaccin:

”På så sätt kan man förhindra så många allvarliga sjukdomsfall och dödsfall som möjligt i ett oroväckande epidemiläge. Antalet vaccindoser som kommer till Finland väntas öka under våren.”

Storbritannien, Kanada och flera andra länder har anammat liknande strategier, men åtgärden är fortfarande omstridd bland forskare. (mh)