DELA

Varför behövs inte en kriskommunlag?

Liberalen John Holmberg frågar i en skriftlig fråga till landskapsregeringen på vilka grunder landskapsregeringen anser att det inte finns något behov av en kriskommunlagstiftning.

John Holmberg skriver att en kriskommunlag skulle ge trygghet för ålänningarna och garantera en samordnad samhällsservice. Nyligen blev det klart att landskapsregeringen inte tänker lämna någon sådan lag. Enligt John Holmberg beror det på partipolitiska skäl och en ovilja att ta in verklighetens ekonomiska utmaningar.

Landskapsregeringen brukar oftast svara på skriftliga frågor muntligt i lagtinget. (eh)