DELA

Vårdsamarbete skall diskuteras

Den 22 oktober skall förvaltningschefen och chefläkaren vid Ålands hälso-och sjukvård (ÅHS) träffa ledningen för dels Helsingfors universitetscentralsjukhus (HUCS), dels sjukhuset Orton för att diskutera ett samarbetsavtal med dessa. Fredagen den 26 oktober skall hela ledningsgruppen för ÅHS besöka Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) i samma ärende.
Inför diskussionerna i nästa vecka gav styrelsen för ÅHS på ett möte i fredags sina synpunkter på det utkast till samarbetsavtal som tagits fram. (ml)