DELA

Vårdreformen tar steg framåt

I skuggan av hanteringen av coronapandemin fortsätter behandlingen av rikets stora vårdreform. Reformen, som föll under regeringen Sipilä vintern 2019, tas upp igen och flera stora frågor ska lösas, bland annat organisationen av missbruksvården och administrativa utmaningar inom förvaltningen.

Reformen, som i korthet går ut på att flytta ansvaret för social- och hälsovården från kommunerna till landskapen och staten, berör Åland indirekt.

I det tidigare arbetet med reformen diskuterades ett särskilt Ålandsavdrag för att neutralisera de ekonomiska effekterna för Ålands del. Det är något som fortfarande är aktuellt, enligt riksdagsledamot Mats Löfström.

– Vi har gruppmöte om det här i veckan och alla de här sakerna ska diskuteras. En annan sak som kommer att behandlas är organisationen av missbrukarvården, vars tillgänglighet är mycket viktig för Åland, säger han. (ck)