DELA

Vårdöväg byter namn

VÅRDÖ. Vägnamnet Nyåkersvägen, som förekommer både på Töftö och Simskäla, kan ställa till med missförstånd vid exempelvis utryckningar och räddningsoperationer. Alarmcentralen i Finland har granskat de åländska kommunernas adressuppgifter och via Lantmäteriverket på Åland påpekat oklarheterna.
Vårdö kommun uppmanas till att ändra det ena vägnamnet för att missförstånd inte ska ske.
Kommunstyrelsen omfattade byggnadstekniska nämndens förslag att Nyåkersvägen på Simskäla byter namn till Östra Nyåkersvägen. (ns)