DELA

Vårdös bokslut visar på plus

VÅRDÖ. Bokslutet för Vårdö visar att räkenskapsperiodens resultat är 113.749 euro.
Skatteintäkterna blev lägre än budgeterat, men detta kompenserades delvis av högre landskapsandelar än beräknat. Intäkterna för skatter och landskapsandelar blev 39.383 euro lägre än budgeterat.
Köptjänsterna blev billigare än vad man beräknat under året och även kostnaderna för extern åldringsvård och högstadieundervisningen var lägre än budget.
Verksamhetsbidrag -2.244.125 euro
Årsbidrag 247.941 euro
Räkenskapsperiodens resultat 113.749 euro. (ns)