DELA

Vårdöfullmäktige vill se fler tomter

Vårdö kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att skyndsamt utreda om det finns möjlighet att utöka tomt- och lägenhetsbeståndet i kommunen. Uppmaningen kom i samband med att fullmäktige bekantade sig med budgetförslaget för 2019.

Enligt nämndernas förslag kommer budgeten att ha negativ balans på nästan 160 000 euro.

I beredningen konstateras att siffrorna delvis är osäkra bland annat eftersom Ålands omsorgsförbund ännu inte har gett sitt budgetförslag. Skatteintäkterna är även svåra att beräkna med exakthet.

Fullmäktige återremitterade enligt förslag budgeten till kommundirektören som ska vidarebereda den inför kommunstyrelsens möte i november.

Under mötet slog kommunfullmäktige även fast skattesatserna för 2019. Inkomstskattesatsen förblev oförändrad det vill säga 19,0 procent och den allmänna fastighetsskatteprocenten stannar på 0,15 procent. (dh)