DELA

Vårdöfisk med på rekordlista

Centralförbundet för fiskerihushållning har under 2000-talet varje år bokfört fiskfångsterna runt om i riket.
– Den nya rekordlistans största skillnad gentemot den gamla är att nya, för många okända, fiskarter samt ett antal små fiskarter har dykt upp på listan, skriver informatör Tapio Gustafsson i ett pressutskick.
Totalt finns 69 fiskarter, en nejonögsart samt fyra kräftarter i 2000-talets sammanräkning. I listan finns en fisk fångad på Åland.
Det är en tångsnälla, kantnål, som fångades i nät 22 september 2006 på Vårdö. Den mätte 23,6 centimeter och godkändes som rekordfisk av förbundet enligt klass B vilket betyder att fisken antingen blivit vägd på butiksvåg, erkänts av oberoende vittnen eller dokumenterats via ett bra fotografi. (mt)