DELA

Vårdöbrons framtid är ännu osäker

Infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) har ännu inte fått hela den utredning som ska ligga till grund för beslutet om Vårdöbrons framtid.
Bron är i så dåligt skick att den antingen måste byggas om eller ersättas en ny bro. Det första alternativet beräknas kosta fem miljoner euro medan kostnaden för en ny bro landar på runt nio miljoner euro.
– Vi ska hålla en överläggning på tisdag. Efter det får vi se om beslutet tas vid en enskild föredragning eller om hela landskapsregeringen ska vara med, säger Thörnroos. (ak)