DELA

Vårdöbro-beslut tas nästa vecka

Vårdöbrons framtid avgörs på landskapsregeringens plenum på torsdag nästa vecka.
De två alternativ som hittills presenterats är att reparera den nuvarande bron för fem miljoner eller att bygga en helt ny bro för nio miljoner.
Reparationsarbetet på den 300 meter långa bron avbröts när det visade sig att betongskadorna var större än man räknat med. Trafiken går nu i en fil på brons mitt.
Den skrivelse som Vårdös kommunstyrelse sänt till landskapet har antecknats till kännedom. Styrelsen vill att landskapet satsar på tre broprojekt på en gång – Vårdöbron, en bro mellan Töftö och Prästö, och en ny bro mellan Prästö och Bomarsund. (pd)