DELA

Vårdöbor varnas för mindre nogräknade

I senaste numret av Vårdös kommunblad, Wårdö info, varnas kommuninvånarna för ”mindre nogräknade” som har rört sig i kommunen. Lisbeth Lindfors ansvarar för kommunbladet och förklarar att formuleringen är hennes, men att uppgiften är polisens.
Hur känner man igen en ”mindre nogräknad”?
– Det finns de som rört sig på Vårdö som åkt omkring och rekognoscerat sommarstugorna. Enligt uppgift har polisen också varit inblandad. Det är ingen särskild som är utpekad utan är en uppmaning till alla att se om sitt hus.
Liknande varningar har tidigare framförts till kommuninvånarna.
– På våren och hösten har vi varit med om att personer åkt runt på Vårdö och rekognoscera. Vi vill helt enkelt uppmana folk att se om sin sommarstuga. (ke)