DELA

Vårdö studerar bro på Kimitoön

VÅRDÖ. Kommunfullmäktiges ordförande Anders Englund (C) vill göra en studieresa till Kimitoön för att bekanta sig med Lövöbron, som är under byggnad. Bron kunde fungera som förebild för en eventuell bro mellan fasta Åland och Vårdö.
Kommunfullmäktige beslöt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ordna en sådan studieresa. På resan ska kommunfullmäktige och kommunstyrelse delta. Man ska också bjuda in berörda tjänstemän och trafikministern från landskapsregeringen. (ns)